Disclaimer

Ondanks het feit dat MH Interieurdesign de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen.
MH Interieurdesign is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie.
MH Interieurdesign is evenmin aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen.

Aan de gepresenteerde informatie kan geen recht worden ontleed.